Als natuur- en energetisch therapeut worden geen medische diagnoses gesteld en worden geen geneesmiddelen voorgeschreven. Ons streven is om de weg naar gezondheid te bevorderen en/of bijwerkingen tijdens de heling te verzachten. Deze behandelingen gaan in samenwerking met en kan er worden gevraagd om alvorens de praktijk te bezoeken, navraag te doen bij uw huisarts of behandeld specialist.

Alvorens een behandeling bij Kwakkel Health & Care te ondergaan zal er eerst een intake gesprek plaats vinden waarbij ook een behandelingsovereenkomst wordt voorgelegd. Het is wenselijk om voor de intake een anamnese formulier in te vullen en mee te brengen, maar doorgaans zal de therapeut een digitale intake- of anamnese formulier opsturen met de afspraakbevestiging. Mocht u bij een of meerdere medici in behandeling zijn of bent geweest, vragen wij om omschrijving van de behandeling en/of medicatie mee te nemen. Deze kunt u opvragen bij de huisarts of behandelend specialist.

Bij deze intake bent u hoofdelijk verantwoordelijk om de gestelde vragen eerlijk en volledig te beantwoorden. Achterhouden van een ziektebeeld kan in een paar exotische gevallen bijwerkingen opleveren. Kwakkel Health & Care zal in dit geval geen aansprakelijkheid accepteren bij klachten ten gevolge van de behandeling.

Bij klachten omtrent de therapeut of de behandeling richt u zich gelieve eerst tot Kwakkel Health & Care alvorens u zich kunt wenden tot de klachtencommissie van beroepsvereniging VBAG die zal verwijzen naar Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in zorg en welzijn en bij Stichting Zorggeschil.