(bron: website vereniging van energetische therapeuten)

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelf herstellend vermogen van de mens.

Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s) en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelfgenezend vermogen van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Het zelfgenezend vermogen wordt in de energetische therapie gezien als een vitale levenskracht, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. Onze energetisch therapeut kan deze levenskracht stimuleren.

Het menselijk energieveld

Ieder lichaamsdeel, iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau terug te vinden in het menselijke energieveld. Onze energetisch therapeut is opgeleid in het waarnemen van dit energieveld en de lagen die zich daarin bevinden. Deze lagen vertegenwoordigen allemaal een andere functie en kunnen gekoppeld worden aan lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele functies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Dit is de basis van het vakgebied van een energetisch therapeut.

Een gezond energieveld is voortdurend in beweging. We zeggen dan dat ‘het stroomt’, net als water. De vrije doorgang van energie door het energieveld is belangrijk voor het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Het zelfgenezend vermogen is afhankelijk van het vermogen van het energieveld om voldoende energie te leveren voor lichamelijke en psychische processen. Stagneert deze stroom, dan spreken we van een ‘blokkade’.

De energetische behandeling

De energetisch therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren in het energieveld, de energiecentra en –banen. Hiermee worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt versterkt. Onze energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, zodat het herstel beklijft. Het hele proces is erop gebaseerd dat de cliënt weer in zijn kracht komt te staan en weer de regie kan (her)nemen over zijn eigen leven.

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de energie en het bevorderen van het zelfherstellend vermogen van de mens. Deze therapie behandelt zowel fysieke als geestelijke klachten.
Energetische Therapie is niet nieuw, het bestaat al vele duizenden jaren. In de laatste decennia is er steeds meer fundamenteel onderzoek gedaan, waardoor Energetische Therapie nu beter wordt begrepen en kan worden geplaatst in een heldere, overkoepelend wetenschappelijke zienswijze. Deze zienswijze verenigt de inzichten van de klassieke natuurkunde, de kwantumfysica en de biologie/biofysica.

De energetisch therapeut kan energie toevoegen of afvoeren. Hierdoor worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld. De energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, zodat het herstel stand houdt.
Het proces is erop gericht dat de cliënt terug in zijn kracht komt te staan en de regie (her)neemt over zijn eigen leven.

Energetische therapie is internationaal op verschillende manieren onderzocht. Er zijn klinische studies gedaan naar het effect ervan, er zijn metingen gedaan van de energie van levende wezens en van de handen van therapeuten en er is fundamenteel onderzoek gedaan naar de oorsprong van de energie die wordt gebruikt bij energetische therapie. 

Fundamenteel onderzoek

Onderzoek naar de relatie tussen energie en materie wordt door verschillende universiteiten uitgevoerd. Een eenvoudige uitleg hiervan zijn de artikels ‘Energie en materie’ en ‘Energie en bewustzijn’. Dit fundamentele onderzoek helpt ons te begrijpen wat energie nou eigenlijk is en hoe het mogelijk is dat energetische therapie werkt.

Binnen deze praktijk maken we onder andere gebruik van het formulier Rand-36. Dit betreft een vragenlijst die een indicatie geeft naar de kwaliteit van leven. Klik hier om de handleiding te lezen.

Handboek Energetische Geneeskunde - Richard Gerber
EAN 9789023009283 | publicatiedatum maart 2010

Energiemedizin – James L. Oschman Kerstin Wilk
EAN 9783437572418 

Energy medicine - James Oschman Ed Mcguinness
EAN 9780443067297 | publicatiedatum januari 2009

Klinische studies en kwalitatieve studies

Er zijn veel klinische studies gedaan naar energetische therapie. Kwalitatieve studies zijn in het geval van energetische therapie minstens zo interessant, omdat hieruit meer effecten blijken dan met een klinische studie te meten zijn. Denk hierbij aan invloeden op geestelijk welzijn, kwaliteit van leven en persoonlijke ontwikkeling. Deze zijn terug te vinden in de literatuurlijsten van onderzoeken die op dit gebied hebben plaatsgevonden. We hebben enkele onderzoeken gepubliceerd.

overzichtsstudie | onderzoek:

Energetische Therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit

participeren onderzoek:

Hawthorn Health Initiative

onderzoeken:

Hoewel vanzelfsprekend, de onderzoeksresultaten mogen niet worden gebruikt voor (zelf)behandeling zonder consultatie met een (huis)arts.

Ondersteuning en bijdrage energetische therapie

Er worden steeds meer klinische studies gedaan naar energetische therapie. In de afgelopen twee decennia is een positieve invloed opgetekend van energetische therapie als aanvullende behandelvorm bij onder andere:

 • Pijnklachten
 • Immuunfunctie
 • Hart- en vaatziekten
 • Kanker
 • Stress
 • Gewrichtsklachten
 • Fibromyalgie
 • Psychische problemen
 • Het verloop van erfelijke of chronische ziektes
 • Welzijn van prematuren

Er komen steeds meer studies bij. De studies zijn vrij éénduidig: energetische therapie levert een belangrijke bijdrage aan het genezingsproces en het welzijn bij deze klachten. 

 • Klachten nemen af
 • Genezing vindt sneller plaats
 • Reguliere behandelingen slaan beter aan
 • Reguliere behandelingen worden beter verdragen
 • Frequentie en duur van opnames worden gereduceerd
 • De kwaliteit van leven neemt toe
 • Toename van positieve processen op het gebied van zin- en betekenisgeving/persoonlijke transformatie