Tag balanceren van het lichaam

Auriculo therapie

Geschiedenis Auriculo

Sinds 1950

De uit Frankrijk afkomstige arts Nogier, gebruikte bij een van zijn onderzoeken de methode van het cauteriseren.

Cauteriseren is het dichtschroeien of branden van de bloedvaten.
(Anno 20xx wordt cauteriseren alleen nog tijdens werkzaamheden in een OK (operatiekamer van het ziekenhuis), waarbij de patiënt onder narcose is gebracht.)


dr. Nogier gebruikte in zijn praktijk hiervoor een gloeiend hete spijker en prikte hiermee op het oor, verschillende patiënten met rugklachten, waaronder ischias klachten hebben hier baat bij. Gezien de omvang die deze methode met zich meebracht, heeft dr. Nogier ook getracht met zijn vingers of met potloodpunt in het oor te prikken en dan na te gaan wat er gebeurt.

De pijn wordt minder of gaat zelfs weg, het corresponderende oorpunt kan in het lichaam een orgaan of zelfs het punt zijn waarbij de zenuw uit de wervelkolom komt – in het voorbeeld van de ischias.

(plaatje oor met embryo)

Verder onderzoek en fijnere zoekmethode, gebruik van materialen

Zijn team werkt vervolgens met vele gezonde en zieke mensen om de oorpunten t.o.v. het lichaam in kaart te kunnen brengen als ook de vele oplossingen om ziekte te kunnen verminderen of geheel te elimineren.

Door onderstaande methode kon het team met de leiding van dr. Nogier ook steeds meer inzicht en verbanden gaan zien tussen locatie in het oor en locatie van organen en weefsels in het lichaam, maar ook tussen ziektebeelden en oplossingen om punten op het oor te behandelen. Zo kreeg de auriculo therapie steeds meer duidelijkheid.

Om een fijnere methode t.o.v. het cauteriseren, vingers en potloodpunten als ook het werken met een gelijknamige druk in / op het oor, ontwikkelde dr. Nogier met zijn team de druktaster.

De druktaster is een apparaatje met een verende punt zodat er altijd dezelfde druk kan worden toegepast. Met de druktaster wordt het oor onderzocht op gevoelige punten.

Auriculotherapie

1 Definities

 • is een van oorsprong europese behandelmethode
 • her ontdekt rond 1950 door dr. Nogier en  door vele onderzoeken de basis gelegd in kaarten en methoden
 • zijn leerlingen dr. Bahr (uit Duitsland) en dr. van Gelder (uit Nederland) hebben de auriculo verder ontwikkeld
 • Lt. auricula betekent oorschelp
 • auriculotherapie komt ook voor onder de naam ooracupunctuur, wat meer wordt herkend en duidelijkheid kan bieden
 • ooracupunctuur betekent speldenprik in het oor
 • Lt. acus betekent naald
 • Lt. punctura betekent prik

2 Uitgangspunt:

 • Het begrip ziekte wordt gezien als een conflict.
 • Genezing van een ziekte komt neer op een conflict oplossend proces centraal in dat proces staat het centraal zenuwstelsel.
 • Soms gebeurt het dat dit proces niet of gebrekkig plaatsvindt, als gevolg van tal van oorzaken.
 • De storingen in dit conflict oplossend proces kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld middels auriculotherapie.
 • Deze theorie heeft in zijn ontwikkeling het ontstaan gegeven van een systeemtheorie welke zich onderscheidt van de reguliere benadering van ziekte.

3 Doel auriculotherapie:

 • het optimaliseren van de respons van het organisme op een pathologische aandoening door therapeutische acties op de oorschelp
 • de oorschelp is het reflexgebied van het centrale zenuwstelsel.
3.1 niet exclusief voor auriculotherapie
 • bovengenoemde doelstelling is typerend voor de meeste vormen van complementaire geneeskunde en wordt de holistische aanpak genoemd
3.2 De holistische aanpak en auriculo medicinae
 • gestoeld op de stimulatie van het van nature aanwezige zelfregulerend of zelfgenezend vermogen van het lichaam dat tot doel heeft de integriteit van het organisme te handhaven.
 • je kan dit zien gebeuren wanneer je een wondje in de vinger hebt en die met <5 dagen geheel weer dicht zal zijn.
 • deelt het concept van de manier waarop dat zelfregulerend mechanisme functioneert, alsook de acties om stoornissen te “diagnosticeren” en  te behandelen.
 • kan gecombineerd worden met andere geneeskunde die een gemeenschappelijk doel hebben.
 • binnen YinYangela kan het zijn dat we gaan combineren met voetreflexologie, bocam, lifescience en voice dialogue
 • kan zeker aanvullend werken voor behandelingen die worden uitgevoerd door uw behandelend specialist of arts, dit altijd in overleg doen.
3.3 Doel westerse (reguliere) geneeskunde
 • Analyseren van een ziekte
 • het opsporen van een ziekte in een deelsysteem van het organisme, zoals urinewegen, spijsvertering, ademhaling, uitscheidingsorganen, bloedsomloop, lymfe, endocrien, hoofd zoals, mond, tong, amandelen, oren, ogen, hersenen, gelaat.
 • verdere behandeling individueel in het deelsysteem en inmiddels mondjesmaat ook samenwerking met andere systemen van het lichaam.

4 Welke auriculo of oorreflexologie wordt er gebruikt binnen YinYangela?

De therapeut die werkzaam is,

 • is opgeleid volgens de principes van dr. Nogier en zijn leerlingen dr. Bahr en dr. van Gelder.
  • Dit betekent dat zij volgens de protocollen werkt volgens de Europese auriculo
 • is opgeleid volgens de principes van de Bocam®
  • dit is volgens de principes van de chinese geneeskunde
  • wordt ingezet als diagnostisch middel voor kleur, formaat en als huiswerk voor de cliënt.
4.1 Kenmerken
 • Uitgebreidere onderzoekstechnieken – palpatie, pijnprikkels, elektrische stimulatie
 • veelvuldig en grondig onderzoek gedaan naar de reacties op de oorschelp bij vaststaande diagnose
 • belangrijke ontdekking die het inzicht in de reflexmechanisme t.h.v. de oorschelp heeft verbeterd
  • de VAS methode (polsdiagnostiek ontwikkeld door dr. Nogier en zijn leerlingen)
 • eén punts techniek, deze wordt niet toegepast in ‘China’, in China wordt punt combinaties gebruikt volgens de lichaamsacupunctuur.

5 Materialen voor palpatie en auriculo therapie behandeling bij YinYangela

 • Een puls taster voor de palpatie in het oor
 • korrels als zaden of zilver of goud, verblijfsnaalden als ASP voor de therapie in combinatie met Sanocomplex (zie uitleg de VAS technieken)
 • Trauma behandeling volgens dr. Bahr (2018)

Voor de traumabehandeling gebruiken we de VAS techniek  met zilver en gouden naalden in combinatie met gemengde homeopatische druppels ter ondersteuning.

De zilver en gouden naalden blijven 20 min op de locatie in het achterhoofd en de druppels gebruik je thuis ter ondersteuning van de therapie. Na ongeveer 14 dagen kom je terug en meten we opnieuw.

6 De VAS technieken

 • door de polsslag te voelen is het mogelijk om de gezondheidstoestand van iemand te onderzoeken, allerlei ziekten te diagnosticeren en de ziekten bovendien te behandelen.
 • hebben geleid tot nieuwe opvattingen over het functioneren van het menselijk lichaam
 • lijkt een toegangspoort te zijn tot een onvoorstelbare hoeveelheid informatie over het wel en wee van de onderzochte mens
 • hiermee is het mogelijk om de polsslag als meetinstrument te gebruiken om “onzichtbare” zaken als aura, chakra’s en acupunctuurpunten waarneembaar te maken
 • het behandelen van, zie voorbeelden: (de therapeut is hiervoor opgeleid)
  • Stoorhaarden als littekens, traumatische gebeurtenissen
  • balanceren van het lichaam
  • slaap waak stoornissen
  • medicatie en supplementen individueel aan te passen naar de werking van het lichaam
  • spierspanningen
  • therapeutische werking van voorgeschreven medicatie of supplementen uit te testen en aanvullingen met homeopathische Sanocomplex
  • voorkeurshand (links en rechtshandig)

7 Indicaties stoornissen en klachten

 • Slaap
 • pijn
  • acuut
  • chronisch
 • gewrichtsziekten
 • wervelkolom
 • bewegingsapparaat
  • uitval van gevoel of functie ondersteuning
 • nek, rug, schouder
 • hoofd
  • pijn
  • migraine
 • hormonaal
  • PMS
  • menstruatie
  • overgang
  • milt pancreas
   • diabetes
 • emotioneel
  • stress
  • onrust
  • angst
  • trauma gebeurtenissen
   • verleden (ongeval, overlijden, examen, pesten, scheiding)
   • heden = acuut
 • Verslaving
  • eten en drinken
  • roken
  • gewicht control
  • medicatie
 • Allergie

8 Relatieve contra indicaties

Dit omstandigheden die om terughoudendheid vragen van de behandelaar om een behandeling geheel of gedeeltelijk toe te passen.

 • uitputting
 • na een zware ziekte
 • vastenkuur
 • sport evenement
 • medicijnverslaving
 • antidepressiva, beïnvloedt de werking van auriculotherapie negatief
 • slaappillen
 • natuurlijke medicatie die een verslavend effect kunnen hebben (denk hierbij aan blowen etc)
 • besmettelijke ziekten
 • Zoals Hiv, Herpes sosters virus
 • Zwangerschap
 • indien er anamnestisch een verleden van miskramen is. let op! bij  het stimuleren van de werking van de hormonaal betrokken gebieden
 • Hypernerveuze cliënten

Heb je na het lezen van dit blog interesse om een email.