Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit

We hebben de overzichtsstudie ‘Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit’ kort samengevat. Deze is in opdracht gemaakt van brancheorganisatie Verbond Van Energetisch Therapeuten.

Metingen van energie

Het menselijk energieveld bestaat uit verschillende soorten energie. Wetenschappers meten deze energie en brengen de metingen in verband met de werking van energetische therapie.

Elektromagnetische energie

Een vorm die vrij gemakkelijk te meten is, is de elektromagnetische energie. De elektromagnetische energie van het hart is ongeveer 1000 Gauss. Dit is logisch en gedeeltelijk te verklaren doordat het hart klopt. De ritmische bewegingen genereren energie. Wat bijzonder is, is dat de energie die gemeten is in handen van energetische therapeuten 1000 keer groter was dan die van het hart, zonder te bewegen.

Tijdens de energetische behandeling is deze energie niet steeds hetzelfde. De frequentie die door de handen van therapeuten wordt voortgebracht, variëert tijdens een behandeling doorgaans tussen de 2 en 30 Hz met het grootste gedeelte tussen de 7 en 8 Hz. Dit is een frequentie die aantoonbaar het herstel van de meeste weefsels bevordert. Onderzoekers hebben ontdekt dat elk weefsel anders reageert op de energie. Elk weefsel reageert het beste op een bepaalde frequentie. Er wordt gedacht dat de frequentie-reeksen in de handen van behandelende therapeuten reageren op de behoefte van het aangedane weefsel van de cliënt in een organische samenhang.

Er zijn apparaten gemaakt die gebruik maken van elektromagnetisme, bijvoorbeeld d.m.v. een PEMT (low-level pulsed electromagnetic field) voor het stimuleren van botgroei bij langzaam helende botbreuken. Zo’n apparaat geeft consequent één frequentie door die voor dit doel geschikt is. Het is nog niet mogelijk om de frequentie-reeksen die door de handen van energetisch therapeuten worden gegenereerd met een apparaat na te bootsen.

Als therapeuten niet aan het behandelen zijn, zijn hun handen ‘normaal’, dus niet meer geladen dan de handen van niet-therapeuten.

Biofotonen

Een andere energie die in het menselijk energieveld te meten is, is biofotonische energie. Met een gekoelde camera konden wetenschappers aantonen dat levende wezens constant biofotonen uitzenden. Foto’s van de hand van een energetisch therapeut lieten zien dat er veel meer biofotonen werden uitgezonden dan normaal. Dit laatste onderzoek staat nog in de kinderschoenen, meer gegevens zijn noodzakelijk. Naast het herhalen van deze experimenten met meer onderzoekssubjecten, zouden mogelijke vragen kunnen zijn: waarom zenden zieke planten meer biofotonen uit dan gezonde? Zenden de handen van alle energetisch therapeuten meer biofotonen uit, of zit hier verschil in? Is er verschil in de hoeveelheid biofotonen voor, tijdens en na een energetische behandeling?

Veronderstelde energieën

Een gedeelte van de energieën die worden verondersteld in het menselijk energieveld zijn nog niet te meten met apparaten of de metingen zijn erg schaars, zoals met infraroodstraling. Hiervan is één keer een meting gedaan bij een Qigong-meester. Wel is hun invloed duidelijk uit de praktijk. Cliënten vertellen dat ze warmte voelen uit de handen van de therapeut, ook als deze zich op grote afstand van hun lichaam bevinden (en de ogen van de cliënt zijn gesloten, zodat deze niet kan spieken). Klinische studies kunnen uitkomst bieden. Ook al kunnen we niet alle energieën meten waar energetische therapie mee werkt, met klinische studies kunnen we het effect van energetische therapie op diverse klachten meten.

De literatuurstudie over recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie is gratis te downloaden middels onderstaand formulier. De publicatie mag verspreid worden, mits met de juiste bronvermelding en geheel onveranderd. In de meeste gevallen volstaat het om Het Verbond Van Energetisch Therapeuten te noemen, samen met de link naar deze pagina.

Wil je uit deze publicatie citeren? Ook dan is bronvermelding noodzakelijk. De citatie volgens de APA-normen is als volgt:

De Waard, B. (2019, 15 april). Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit. Den Dungen: Verbond Van Energetisch Therapeuten.

Alle rechten berusten bij Het Verbond Van Energetisch Therapeuten en de auteur.