Wetenschappelijk onderzoek: Sensorimotor Psychotherapie 2018

Hieronder is de bijlage uitgeschreven conform de training die ik in 2018 bij het Rino te Utrecht heb gevolgd:

Traumabehandeling met Sensorimotor Psychotherapy
Training met speciale aandacht voor kinderen en jongeren

Met Sensorimotor psychotherapy kun je aan je traumabehandeling
ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als
aanvulling op de benadering vanuit emoties, cognities en
gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze
reacties. Dr. Bonnie Goldstein van het Sensorimotor Psychotherapy
Institute, USA, komt naar Nederland om je te leren optimaal
gebruik te maken van Sensorimotor psychotherapy technieken in de behandeling van kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Onderzoek toont aan dat trauma en ervaringen in de vroegkinderlijke hechting worden opgeslagen in het lichaam. Kennis van en aandacht voor lichamelijke signalen zoals houdingen, gebaren, bewegingen en
spreekstijl maken je therapiesessies rijker. Doordat je sneller inzicht hebt in wat een cliënt (nog) niet kan zeggen of weet, biedt dit ingang voor
behandeling. Je kunt bijvoorbeeld een, tijdens het trauma ontstane,
vastzittende of niet-afgemaakte beweging herkennen en deze met
de cliënt afmaken. Hiermee breng je het zenuwstelsel en de
herinnering tot rust. Sensorimotor psychotherapy biedt je inzichten en handvaten die je kunt gebruiken om traumabehandeling te verdiepen
en kracht bij te zetten. Het is een goede aanvulling op de benadering vanuit emoties, cognities en gedrag. Je voegt een extra laag toe, namelijk de fysiologische connectie met het
trauma, die o.a. leidt tot fight-flightfreeze reacties. Deze benadering
is uitstekend te gebruiken als aanvulling op andere behandelvormen, zoals EMDR.
Dit tweedaagse programma is sterk ervarings- en praktijkgericht.
Aan de grondslag ligt een brede wetenschappelijke basis, met
theorieën uit de Sensorimotor psychotherapy, neurowetenschappen,
psychodynamische psychotherapie en gehechtheidstherapie. De training
wordt gegeven door Dr. Bonnie Goldstein, van het Sensorimotor
Psychotherapy Institute, Broomfield USA. De voertaal
tijdens de workshop is Engels.

Wat leer je?
Tijdens dit tweedaagse programma leer je:
• wat het effect is van trauma en gehechtheid op kinderen en jongeren
• psycho-educatieve interventies in te zetten bij ouders en verzorgers over het effect van trauma op het lichaam en zenuwstelsel
• een Sensorimotor psychotherapy benadering toe te passen, waarbij je
gebruik maakt van kennis over het lichaam om de lading onder woorden te doorgronden en het somatische narratief van kinderen en jongeren te
bereiken
• non-verbale signalen te identificeren

• Sensorimotor psychotherapy technieken in te zetten om zelfregulatie,
sociale vaardigheden en weerbaarheid te versterken
• mindfulness technieken bij kinderen en jongeren toe te passen
• lichaamsgerichte interventies in te zetten om het gedereguleerde arrousalsysteem bij kinderen en jongeren te reguleren
• interventies te gebruiken in situaties waarin het kind of de
jongere zich traumatische gebeurtenissen niet kan herinneren of deze niet onder woorden kan brengen
• een sfeer te creëren van nieuwsgierigheid, speelsheid en ontdekken, om zo kinderen en jongeren te involveren in de behandeling

Inhoud
In deze intensieve, interactieve training is aandacht voor transformatieve momenten, het herkennen hiervan en de uitdagingen die dit met zich
meebrengt voor de therapeut. Het continue proces van lichaamsgericht, impliciet, nonverbaal gedrag en de complexe interactie tussen de
psychologische ervaring, procedureel leren en sensorische informatieverwerking komen aan bod. Dit wordt geïllustreerd door
een verkenning van bewegingspatronen, gebaren, houdingen, spreekstijl en andere non-verbale signalen. Je leert diverse lichaamsgerichte
interventies in te zetten, te bepalen welke je wanneer kiest en
hoe je dit integreert in je behandelplan. Je maakt je Sensorimotor psychotherapy technieken eigen en leert zelfregulatie en sociale
vaardigheden te versterken, weerbaarheid te bevorderen en

nieuwe competenties te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een
sfeer van nieuwsgierigheid, spel en ontdekking.
Met een mind-body-brain lens behandelen we een breed scala aan behandelvormen. Het is een interactief programma waarin onder andere gewerkt wordt met klinische vignetten, casuïstiek ervaringsgerichte oefeningen en videobeelden.


Over de spreker Bonnie Goldstein, PhD, is a Child and Adolescent Consultant for the Lifespan Learning Institute.
She is a practicing psychotherapist, specializing in child, adolescent, family and group treatment.
She is the author of Understanding, Diagnosing and Treating Attention Deficit Disorder/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents; The Handbook of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy; A Guide to Diagnosis and Treatment, Volumes I & II; and A Text for Children and Their Families; I Will Know What to Do: A Guide to Dealing with Trauma, and the Forthcoming Adolescent Dilemmas

Accreditatie &
Erkenning
• EMDR – Herregistratie EMDR
Europe practitioner6 uur
• FGzPt – Herregistratie Klinisch
(Neuro)Psycholoog24 uur KP,
24 uur KNP
• NIP – Herregistratie
Eerstelijnspsycholoog18 uur
• NIP – Registratie Kinder- en
Jeugdpsycholoog4,5 uur
behandeling, 2 uur diagnostiek
• NIP – Herregistratie Kinder- en
Jeugdpsycholoog13 uur
• NVO – Registratie
Orthopedagoog-Generalist4,5
uur behandeling, 2 uur
diagnostiek
• NVO – Herregistratie
Orthopedagoog-Generalist13
uur
• NVRG – Herregistratie
Systeemtherapeut3 uur
• NVvP – Nascholing
PsychiaterIs aangevraagd
• SKJ – Herregistratie
Basispsycholoog en
Orthopedagoog13 uur
• (Her)registratie Vaktherapeut –
Register Vaktherapie26 punten
• VVH – Herregistratie GZhaptotherapeuten12 uur

Doelgroep
• Gz-psycholoog BIG
• Psychotherapeut BIG
• Klinisch psycholoog BIG
• Klinisch neuropsycholoog BIG
• Eerstelijnspsycholoog NIP
• Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

• NVO Orthopedagooggeneralist
• Basispsycholoog
• Orthopedagoog
• Systeemtherapeut
Ook psychomotorisch therapeuten
zijn van harte welkom.